Meet John Fafian

speakers

John Fafian

PwC

Head of Strategy and Sourcing

Biography